Plaanilise ravi järjekord

Plaanilise ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on Sotsiaalministri 21.08.2008.a. määrus nr 46: Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded. Ravijärjekorra reeglite kehtestamisel lähtutakse Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest ja Tervisekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu tingimustest.

Haigla osutab tervishoiuteenust ravijärjekorra alusel juhul, kui puudub võimalus osutada tervishoiuteenust koheselt ning teenuse osutamise edasilükkamine ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi. Patsiendile tasulisi ehk Tervisekassa poolt mitte rahastatavaid teenuseid osutatakse kokkuleppel ja vastavalt Haiglas kehtestatud hinnakirjale.

Patsientidele on haigla polikliiniku registratuuris kättesaadav vastuvõtuaegade teave erialade kaupa. Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi oma soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks või kui patsiendil on soov pöörduda konkreetse arsti/spetsialisti juurde).

Ravijärjekorra pidamine toimub elektrooniliselt haigla infosüsteemis (Ester).

Ravijärjekorda registreerimisel täidetakse infosüsteemis väljad alljärgnevate andmetega:

 • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);
 • patsiendi kontaktandmed (kontakttelefon, aadress);
 • planeeritav vastuvõtu või statsionaarse ravi aeg;
 • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
 • suunamise olemasolul suunava arsti kontaktandmed (telefoni nr);
 • raviarst;
 • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 • ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimine või ravijärjekorrast väljaarvamine);
 • ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust:
 • kood 62 – rahalise ressursi piiratus;
 • kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine;
 • kood 64 – patsiendipoolne põhjus;
 • kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus;
 • kood 66 – muu põhjus

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda haiglas, saab patsient kirjaliku teatise, kus on märgitud tervishoiuteenuse osutamise aeg, teenust osutava struktuuriüksuse nimetus ja aadress, tervishoiutöötaja nimi ja telefoni number.

Kui registreerimine toimub telefoni teel, teatab registraator patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja, tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja (arsti) nime ja Haigla kontaktandmed.

Kui ravijärjekorras tehakse muudatus või tervishoiutöötaja, kelle vastuvõtule patsient on registreeritud, asendatakse teise tervishoiutöötajaga, siis sellest informeeritakse patsienti hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest, seejuures säilib varasem teave koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.

Patsientide ravijärjekorda registreerimine polikliinikus toimub põhitööaja 8 tunni jooksul telefonil 606 7747.

Järjekorra pidamist puudutavad andmed esitab haigla kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest Terviseametile ja Tervisekassale.

Ravijärjekorra pidamise reeglite täitmise eest vastutavad haigla juhataja ja kliiniline juht.

...

Küpsised aitavad meil teenuseid edastada. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid. Rohkem infot

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Küpsised aitavad meil teenuseid edastada. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid. Rohkem infot

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close