Niveltähystys on kirurginen toimenpide, jonka avulla nähdään nivelen sisäiset ongelmat, voidaan tehdä diagnoosi ja hoitaa vaivaa. Niveltähystyksen yhteydessä ortopedi tekee tutkittavan nivelen alueelle pienen ihoviillon, jonka kautta niveleen viedään 2–5 mm:n paksuinen optinen laite, jolla on mahdollista nähdä nivelen sisään. Se aiheuttaa huomattavasti vähemmän komplikaatioita kuin tavallinen leikkaus. Kyseisellä menetelmällä lääkäri pystyy näkemään esimerkiksi nivelrustojen pintojen kunnon ja nivelsiteet ja selvittämään vaurion laajuuden sekä poistamaan patologisia muutoksia.

Niveltähystyksellä useimmin diagnosoituja sairauksia ovat seuraavat:

  • tulehduksellinen synoviitti: polvi–, olka–, kyynär–, ranne– ja nilkkanivelen nivelkalvon tulehduksellinen tila
  • vamma – akuutti ja krooninen
  • olkanivel – jänteiden revähtymät, olkapään pinneoireyhtymä ja toistuvat nyrjähdykset
  • polvi – nivelkierukan ja ruston vauriot, chondromalacia (rasituksen tai vamman aiheuttama ruston pehmentymä), ristisiteiden (etummaisen ja takimmaisen) ja sivusiteiden vauriot
  • ranne – nivelruston ja -siteiden vauriot, ranneluiden patologiset tilat
  • luiset ja/tai rustoiset irtokappaleet – polvi–, olka–, kyynär–, nilkka–, lantio– tai rannenivel.

Artroskopiaa käytettiin aluksi vain diagnosointiin. Instrumenttien ja leikkaustekniikan kehityksen ansiosta useita patologisia tiloja voidaan nykyään myös hoitaa tähystysmenetelmällä: optiikkaa varten tehtävien pienten ihoviiltojen kautta niveleen viedään leikkauksessa tarvittavat instrumentit.

Toimenpiteen jälkeen pienet ihoviillot peitetään laastareilla. Suurin osa potilaista tarvitsee leikkauksen jälkeen vain hyvin vähän kivunlievitystä. Tähystysleikkaus tehdään useille potilaille päiväkirurgisena toimenpiteenä, ja he kotiutuvat jo samana päivänä.

Ennen sairaalasta lähtöä potilaalle annetaan tavallisesti ohjeet jatkoa varten: haavojen hoito-ohjeet, mitä tulee välttää ja minkälaisia harjoituksia tulisi tehdä. Lääkärin seuraavalla vastaanotolla ompeleet poistetaan, mikäli sellaisia on, ja keskustellaan jatkokuntoutuksesta.

Pienet haavat parantuvat 6–7 päivässä. Vaikka kipu ja haavat ovat pieniä, leikattu nivel vaatii useita viikkoja parantuakseen kokonaan. Erityinen kuntoutusohjelma nopeuttaa paranemisprosessia ja parantaa nivelen toimivuutta. On tavallista, että potilas palaa päivittäiseen ympäristöönsä (kouluun, työhön jne.) muutaman päivän kuluttua. Urheilijat ja hyvässä fyysisessä kunnossa olevat potilaat aloittavat aktiivisen urheilun muutaman viikon kuluessa.

On muistettava, että jokainen tähystystoimenpide on kuitenkin yksilöllinen, ja toipumisaika saattaa olla sen vuoksi erilainen.

...

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close