Kaikki ihmiseen liittyvä on kuvattavissa datana. Henkilötietoihin kuuluvat esim. nimi, osoite, yhteystiedot, jne. Lisäksi henkilötietoihin kuuluvat myös muut luonteeltaan arkaluonteisemmat henkilötiedot, kuten muun muassa henkilön potilastiedot.

Ortopeedia Arstid AS:llä (jäljempänä OA) on lakisääteinen velvollisuus suojella potilaiden, asiakkaiden ja työntekijöiden yksityisyyttä. Tämän mukaisesti kerrotaan periaatteet, jotka liittyvät edellä mainittujen ryhmien tietojen keräämiseen, käyttämiseen, julkaisemiseen, siirtämiseen ja tallentamiseen.

KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET

1.1 OA on terveydenhuollon palveluntarjoaja, jolla on Viron Tasavallan voimassaolevan lainsäädännön (Terveydenhuollon palveluiden järjestämisen laki, sairausvakuutuslaki, lääkelaki, Terveystietojärjestelmän säädökset) mukaan oikeus ja velvollisuus käsitellä terveydenhuollon palvelujen tarjoamiseksi tarpeellisia henkilötietoja.

1.2 Työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilötietoja käsitellään Työsopimusoikeuden mukaisesti.

TIETOTURVA

2.1 OA:n tietojärjestelmissä säilytettävien tietojen turvallisuuden varmistamiseksi on toimeenpantu varotoimet tietojen suojelemiseksi häviämisen, väärinkäytön ja muokkaamisen estämiseksi. Turvallisuus- ja tietosuojatietoja tarkistetaan määräajoin ja täydennetään tarpeen mukaan. Tietoja pääsevät käyttämään vain siihen valtuutetut henkilöt.

2.2 OA-verkkosivu www.orpeediarstid.ee sisältää tarpeelliset toimenpiteet kerättyjen henkilötietojen koskemattomuuden, oikeellisuuden ja yksityisyyden suojelemiseksi. Verkkosivuilla käytetään päivitettyä SSL-sertifikaattia, mikä mahdollistaa julkisessa internetissä salatun yksityisen tietoliikennekanavan (HTTPS) käytön. Sen avulla tiedot välitetään luottamuksellisesti ja kokonaisina.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

3.1. Ortopeedia Arstid AS käyttää kaikkia varotoimia (mm. hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä) potilaiden, asiakkaiden ja henkilöstön henkilötietojen suojaamiseksi. Tietoja pääsevät muuttamaan ja käsittelemään vain siihen valtuutetut henkilöt.

3.2. Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

 • Asiakkaalta/potilaalta/työntekijältä;
 • Terveydenhuollon palveluihin liittyvistä valtiollisista rekistereistä: Digilugu, sairausvakuutusjärjestelmän tietokanta jne.

3.3. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojanne, jos:

 • joudutte sairaalaamme poliklinikalle tai sairaalahoitoon;
 • potilas on laittanut teidät yhteyshenkilöksi;
 • haluatte potilasasiakirjanne;
 • lähetätte meille selvityspyynnön, huomautuksen, tietopyynnön;
 • teette meille ehdotuksen tai toimitatte kiitoskirjeen;
 • haette meille töihin tai olette meillä työsuhteessa työsopimuksella tai velvoiteoikeudellisella sopimuksella;
 • varaatte ajan (digi)vastaanotossa, nettisivujen kautta, puhelimitse tai sähköpostilla – henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.), jotka käyttäjä syöttää/antaa henkilökohtaisesti;
 • kokoamme ja analysoimme viranomaisen terveydenhuollon ja terveyspalvelujen tilastoja.

3.4. Antaessanne meille henkilötietonne, annatte luvan myös niiden käsittelyyn.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

4.1 OA voi luovuttaa henkilötietojanne:

 • lakisääteisen pyynnön perusteella – esim. Viron Sairausvakuutuslaitos, valtion valvontaviranomainen, poliisi, tuomioistuimet, vakuutusyritys vakuutustapahtuman yhteydessä jne.
 • omien oikeuksien suojaamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi – esim. petosepäilyn tapauksessa;
 • kolmansille osapuolille, joiden kanssa yhteistyö on tarpeen OA:n palveluiden tarjoamiseksi (IT-yritys, kirjanpitopalveluiden tarjoaja, muut terveydenhuollon palveluiden tarjoajat (tutkimukset, kokeet, anestesia jne.))

HENKILÖTIETOIHIN PEREHTYMINEN

5.1 Teillä on oikeus tutustua tietoihin, joita olemme keränneet teistä, pyytää niiden korjaamista, poistamista, tai esittää vastalauseita, tai pyytää niiden käsittelyn rajoittamista sillä edellytyksellä, että se ei ole ristiriidassa Viron tasavallan lainsäädännön kanssa. Anomuksia voi esittää yksikkömme vastaanotossa tai lähettää digitaalisesti allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen orto@ortopeediaarstid.ee. Tiedot rekisteröidään henkilötodistuksen tai salatun henkilötunnuksen perusteella.

5.2. Ortopeedia Arstid AS:llä on oikeus pyytää kohtuullista palvelumaksua tiedusteluun vastaamisesta olettaen, että tiedusteluun vastaamisesta seuraa kohtuuttoman paljon työtä tai kuluja, esim. alkuperäisistä dokumenteista kopioiminen, sairauskertomuksiin liittyvän tiedon käsittely jne.

HUOM! Tietoturvanne takia tietoja tai tutkimusten/kokeiden tuloksia ei luovuteta puhelimitse.

5.2. Henkilötietoja ei luovuteta, jos se voi:

 • vahingoittaa muiden oikeuksia ja vapautta;
 • estää rikoksen ehkäisyn tai rikollisen kiinni ottamisen;
 • vaikeuttaa totuuden selvittämistä rikosoikeudenkäynnissä;
 • vaarantaa lapsen alkuperän suojan.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

6.1. Säilytämme potilaiden ja asiakkaiden potilastietoja 110 vuotta alkaen potilaan tai asiakkaan syntymästä. Sairaushistoriaan kuuluvia asiakirjoja, sairauskertomuksia, koetuloksia jne. säilytämme 30 vuotta sairaushistorian lopusta (lähde: sosiaaliasioiden ministerin asetus nro 56)

6.2. Työntekijöiden työsopimuksia säilytämme 10 vuotta työsopimuksen päättymisen jälkeen.

6.3. Kirjanpitoa säilytämme 7 vuotta (lähde: Kirjanpitolaki)

OIKEUSTURVA JA YHTEYSTIEDOT

7.1. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien kysymysten kanssa voitte ottaa yhteyttä virastomme tietosuoja-asiantuntijaan. Ortopeedia Arstid AS:n tietosuoja-asiantuntija on Mart Jalakas, s-posti: andmekaitse@ortopeediaarstid.ee, osoite: Paldiski mnt 68a, 10617 Tallinna.

7.2. Vastaava käsittelijä on Ortopeedia Arstid AS, rekisterinro 11096463, osoite Paldiski mnt 68a, 10617 Tallinna, s-posti: orto@ortopeediaarstid.ee, verkkosivun osoite www.ortopeediaarstid.ee, puh. 606 7747.

7.3. Jos olemme käsitellessämme henkilötietojanne mielestänne rikkoneet oikeuksianne, voitte valittaa joko sairaalan tietosuoja-asiantuntijalle tai Tietosuojatarkastusvirastolle (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, s-posti: info@aki.ee).

Ortopeedia Arstid AS tekee kaikkensa suojellakseen henkilötietojasi, noudattaakseen tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia lainsäädäntöä!

...

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close