Sairaalamme tarjoaa kattavan valikoiman ortopedisiä palveluja: tekonivelet (lonkan, polven, olkapään, sormien), urheiluvammojen hoito, polven, lonkan ja olkapään artroskopia eli niveltähystys, käsi- ja rannekirurgia sekä selkäkirurgia. Ortopedisiä leikkauksia tehdään sairaalassamme joko ambulatorisesti (mm. päiväkirurgiassa) tai vuodeosastolla.

Päiväkirurgia tarkoittaa sitä, että hoitoa annetaan potilaalle, joka tarvitsee palvelua, mm leikkausta. Leikkauksen jälkeen potilas jää yleensä tarkkailtavaksi alle 24 tunnin ajaksi, eikä yötä tarvitse viettää sairaalassa. Vuodeosastopalveluihin kuuluvat leikkaukset, joiden jälkeen potilas jää tarkkailtavaksi yli 24 tunnin ajaksi.

Valtaosa mini-invasiivisista artroskooppisista leikkauksista tehdään päiväkirurgiassa, mutta sairaalaan jäämisen tarve riippuu sekä potilaan vamman luonteesta, että hoitosuunnitelmasta. Esimerkiksi polven tekonivelleikkaukset tehdään yleensä päiväkirurgiassa. Monimutkaisempien kiertäjäkalvosimien korjausleikkausten jälkeen potilaan on jäätävä sairaalaan yhdeksi yöksi ja lonkkaproteesin asennuksen jälkeen jopa 7 vuorokauden ajaksi. Tarkan hoitosuunnitelman laatii ja leikkausmenetelmän valitsee aina hoitava lääkäri, joka selittää ne potilaalle ennen hoitoprosessin aloittamista.

Klinikalla tehdään seuraavat ortopediset leikkaukset:
 • Nivelkierukan artroskooppinen resektio tai irtokappaleen poisto
 • Artroskooppinen lonkkaleikkaus
 • Nivelkierukan implantaatio
 • Olka-, polvi-, ranne- ja nilkkanivelen rakenteiden yhteistoiminnan korjaus artroskopialla (tähystyksellä) tai minimaalisella artrotomialla (nivelkapselin aukaisulla)
 • Revisioleikkaus nivelrakenteiden yhteistoiminnan korjaamiseksi artroskopialla tai minimaalisella artrotomialla
 • Polven, lonkan, olkapään ja sormien tekonivelleikkaukset
 • Ääreishermojen tunnelioireyhtymien dekompressioleikkaus
 • Käsiterien ja jalkaterien reumaattisten epämuotoisuuksien kirurginen hoito
 • Kämmenen kalvokutistuman eli Dupuytrenin kontraktuuran leikkaushoito
 • Tenosynoviitin eli jännetupentulehduksen kirurginen hoito
 • Vierasesineen / implantaatin poisto nivelestä tai luusta
 • Jänteen tai lihaksen muovausleikkaus
 • Vaivaisenluuleikkaus (Hallux valgus) jalkaholvin ja jalkaterän korjauksen kanssa
 • Vaivaisenluun poisto (Hallux valgus), vasaravarvasleikkaus tai varpaan amputointi
 • Alaraajan korjaava osteotomia

PÄIVÄKIRURGIA

Päiväkirurgia tarkoittaa sitä, että potilas saa tarvittavaa hoitoa, hänelle tehdään esimerkiksi leikkaus, ja palvelun tarjoamisen jälkeen potilas jää tarkkailtavaksi enintään 24 tunniksi.

Päiväkirurgia pitää sisällään seuraavat toiminnot:

 • terveyden ylläpitämistä ja parantamista koskevat suositukset
 • työ– ja elämänjärjestystä koskevat suositukset
 • lääkkeiden suosittelu ja reseptin kirjoittaminen
 • palvelujen tarjoamisen todistavien asiakirjojen laatiminen
 • yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden suorittaminen, kuten injektioiden antaminen, sitominen (palovammojen sitomista lukuun ottamatta), laitefysioterapia
 • muut vastaanoton yhteydessä tarvittavat toimet, jotka liittyvät suoranaisesti palvelun tarjoamiseen
 • laboratoriotutkimukset
 • potilaan hoitaminen, lääkkeet ja yksi ateria

SAIRAALAKIRURGIA

Vuodeosastopalveluihin kuuluvat leikkaukset, joissa potilasta tulee seurata leikkauksen jälkeen yli 24 tuntia.

Sairaalassa tapahtuvan erikoissairaanhoidon laskentayksikkö on vuodepäivä, jonka hinta määräytyy potilaan sairaalassaolovuorokausien mukaan.

Vuodepäivän hinta sisältää seuraavat toiminnot:

 • keskustelu potilaan kanssa ja esitietojen kerääminen
 • potilaan tutkiminen, diagnostiikka ja hoitosuunnitelman laatiminen, kliinisen diagnoosin tekeminen, hoidon määrääminen
 • terveyden ylläpitämistä ja parantamista koskevat suositukset
 • työ– ja elämänjärjestystä koskevat suositukset
 • potilaan hoitaminen, ruokailut
 • yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden suorittaminen, kuten injektioiden antaminen ja laitefysioterapia, lukuun ottamatta palovammojen sitomista
 • lääkkeet, lukuun ottamatta terveydenhoitopalvelujen luettelossa esitetyillä erikoisaloilla käytettäviä lääkkeitä
 • laboratoriotutkimukset
 • erikoislääkärien vastaanotot
...

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close