Ortopeedia Arstid AS:n sairaalassa annetaan nykyaikaista fysioterapeuttista hoitoa tuki– ja liikuntaelimistön vaivoista kärsiville potilaille. Kaikki leikkauksessa käyneet potilaat ohjataan fysioterapiaan. Palvelua suositellaan myös potilaille, joille leikkaushoito ei sovi ja jotka saavat hyvää apua fysioterapiasta.

Fysioterapia on liikuntaharjoituksiin, manuaalisiin otteisiin, asentohoitoon, hierontaan ja fysikaalisiin menetelmiin (lämpö– ja kylmähoito, ultraääni–, magneetti–, laser– ja sähköhoito) perustuva kuntoutuksen osa, jonka tavoitteena on palauttaa mahdollisimman hyvin tuki- ja liikuntaelinten tai elinjärjestelmän toiminta. Tavoitteena on potilaan mahdollisimman nopea ja tehokas palautuminen normaaliin elin– ja työympäristöön.

FYSIOTERAPEUTTI

Fysioterapeutti on alan ammatillisen teoreettisen ja käytännön korkea–asteen koulutuksen saanut asiantuntija, joka arvioi potilaan liikkumiskykyä ja auttaa häntä saavuttamaan liikuntakyvyn takaisin.

Fysioterapeutti: 

  • arvioi tuki– ja liikuntaelinten kuntoa
  • laatii erityisen hoito–ohjelman, joka vastaa potilaan tarpeita ja kykyjä
  • valvoo hoitoprosessia ja muuttaa tarpeen mukaan etukäteen laadittua ohjelmaa
  • auttaa perhettä ymmärtämään potilaan ongelmia ja sitä, milloin potilas tarvitsee apua
  • antaa potilaalle neuvoja oikeita apuvälineitä valittaessa
  • antaa suosituksia siitä, minkälaisiin muihin erikoislääkäreihin kannattaa ottaa yhteyttä parhaan ratkaisun löytämiseksi ongelmaan (manuaaliterapeutti jne.)
  • varmistaa, että klinikalta lähtiessään potilas on itsenäinen ja saanut tarvittavat ohjeet jatkoa varten

TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN FYSIOTERAPIA

Tuki– ja liikuntaelinten fysioterapeutit on koulutettu toimimaan tuki– ja liikuntaelimistön vaivoista kärsivien ihmisten parissa. Fysioterapeutti auttaa trauman tai sairauden aiheuttamista lihasten, luiden, nivelsiteiden ja/tai jänteiden vaivoista kärsiviä ihmisiä.

Joissain sairaustiloissa leikkaus voidaan välttää, kun noudatetaan oikea–aikaisen, yksilölliset piirteet huomioon ottavan ja tarkan suunnitelman mukaan laadittua toimintaohjelmaa. Mikäli leikkaus on väistämätön, leikkauksen jälkeinen nopea toipuminen edellyttää, että elimistö on valmistautunut leikkaukseen ja mahdollisimman vahva. Fysioterapeutti myös selostaa tilannetta, joka on edessä leikkauksen jälkeen. Leikkauksen jälkeen potilaalle annetaan sairaalassa ensimmäiset ohjeet nopeaa toipumista varten ja sen jälkeen kotia varten ja tarvittaessa suositellaan tulemaan polikliiniseen fysioterapiaan muutaman viikon kuluttua.

Lisäksi opetetaan käyttämään apuvälineitä, joiden käyttö on leikkauksen jälkeen yleensä välttämätöntä, ja tarvittaessa opetetaan myös ortoosien pukemista ja riisumista.

POLIKLIININEN FYSIOTERAPIA

Polikliinisestä fysioterapiasta on apua: 

  • henkilöille, jotka eivät tarvitse leikkausta mutta jotka kärsivät tuki– ja liikuntaelimistön ongelmista
  • ennen leikkausta, jotta paraneminen tapahtuisi myöhemmin nopeammin
  • leikkauksen jälkeen, jotta toiminta ja kivuttomat liikkeet palautuisivat mahdollisimman nopeasti.

Polikliinistä fysioterapiaa tarvitseva potilas tulee itse fysioterapeutin vastaanotolle palvelua tarjoavaan laitokseen.

Terapian yhteydessä fysioterapeutti selvittää ongelman luonteen, miten ongelma on syntynyt ja ongelman aiheuttamat toiminnan häiriöt tai rajoitteet. Fysioterapeutti arvioi ihmisen tilaa kokonaisuutena ja kiinnittää huomiota kipeän alueen lisäksi koko muuhun elimistöön. Fysioterapiassa arvioidaan nivelten liikkuvuutta, lihasvoimaa ja ‑jäntevyyttä, ryhtiä, kävelymallia ynnä muuta. Sen jälkeen laaditaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma, jota noudatetaan kriittisesti paranemisen luonnetta vastaavasti.

Joistain terveysongelmista on mahdollista päästä eroon juuri suuren omistautuneisuuden ja ahkeran harjoittelun avulla, kun taas liikkumattomuus ja ongelmien huomiotta jättäminen saattavat johtaa leikkauspöydälle. Fysioterapeutin kanssa laadittu ja suoritettu terapiaohjelma on mahdollisimman nopean ja tehokkaan toipumisen perusta.

SAIRAALAN FYSIOTERAPIA

Laitoshoitona annettua fysioterapiaa tarvitsevat henkilöt, jotka menevät sairaalaan leikkaukseen. Laitoshoidossa potilas jää sairaalaan lääkärien valvontaan myös yöksi.

Kun potilas tulee sairaalaan, hänelle selvitetään ensin, missä tilassa hän todennäköisesti on leikkauksen jälkeen, minkälainen leikkaus häntä odottaa ja mitä tulee tehdä jatkossa leikkauksen jälkeen. Fysioterapeutti opettaa potilaalle ensimmäiset nopeaan toipumiseen vaadittavat harjoitukset.

Leikkauksen jälkeen aloitetaan yksinkertaisimmista toimista, kuten vuoteesta istumaan nousemisesta ja seisomisesta ja edetään monimutkaisempiin toimintoihin. Fysioterapeutti opettaa käyttämään ongelmallista ruumiinosaa vaarattomasti ja apuvälineillä liikkumista. Leikkauksen jälkeisen toipumisen kannalta on tärkeää, että potilas lähetetään kotiin tyydyttävässä yleistilassa ja että hänelle annetaan ohjeet jatkotoimia varten.

FÜSIOTERAAPIA kabinet Ortopeediaarstid AS

...

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close