Ortopeedia Arstid on suurimpana ortopediapalveluja tarjoavana yksityisklinikkana alansa lääketieteellisen laadun sekä palvelun laadun parantamisen edelläkävijä. Laadun ja parhaan käytännön standardit kehittyvät ja täydentyvät jatkuvasti. Päivittäinen haasteemme on kyseisten standardien noudattaminen kaikilla terveydenhoitoa ja hallintoa koskevilla alueilla.

Valtiolliset vaatimukset, EU:n vaatimukset ja muut lakisääteiset vaatimukset ainoastaan vahvistavat terveydenhoitosektoria. Jokainen sairaala on velvollinen hankkimaan tarvittavan koulutuksen saaneen ja pätevän henkilöstön sekä fyysiset resurssit, joiden avulla varmistetaan seuraavaa:

  • potilaiden ja heidän hoitonsa kaikinpuolinen tukeminen terveydenhoitolaitoksen toimialueiden mukaisesti
  • parhaita käytäntöjä vastaavien menetelmien käyttö
  • normien mukaisuuden tarkastus.

LAATUUN PANOSTAMINEN

Ortopeedia Arstid AS:n sairaala panostaa kaikessa toiminnassaan parhaaseen laatuun, parhaaseen käytäntöön ja parhaiden tulosten saavuttamiseen.

Se edellyttää täydellistä keskittymistä ammattitaitoon ja tiimityöskentelyyn sekä jatkuvaa valppautta ja tarkkaavaisuutta yksityiskohtien suhteen, jotta yrityksessämme tapahtuisi jatkuvaa kehitystä. Arvostettujen terveydenhuoltojärjestelmän auktoriteettien antama vaatimustenmukaisuutta koskeva hyväksyntä on itsessään osoitus keskittymisestä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Ortopeedia Arstid AS:n sairaala ei ainoastaan pyri noudattamaan standardeja tai ylittämään ne, vaan se myös jakaa tietoa saavutetusta edistyksestä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus nojautua päätöksissään parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan tietoon.

...

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close