27.11.2007

VIROSSA TEHTIIN ENSIMMÄISTÄ KERTAA UUDENAIKAINEN LONKKANIVELEN TÄHYSTYSLEIKKAUS

Tri Esko Kaartinen vieraili Viron artroskopia- ja urheilutraumatologiaseuran ja Ortopeedia Arstid AS:n kollegojen kutsumana Virossa 22.–23. marraskuuta. Vierailun tarkoituksena oli tehdä uudenaikainen lonkkanivelen tähystysleikkaus ja jakaa kokemuksia.

Kyseiset leikkaukset olivat tavanomaisiin nivelten tähystysleikkauksiin verrattuna pidempikestoisia ja laajempia: sen lisäksi, että kyseessä oli erityisluonteinen sairaus, leikkauksessa käytettiin erityistä ortopedista pöytää nivelen ”auki vetämiseksi” ja kaikki käytettävät erikoistyövälineet oli tarkoitettu juuri lonkkaniveltä varten.

Lonkan tähystysleikkaus on noususuunnassa oleva mini-invasiivinen leikkaus, joka tehdään, kun lonkkakivun syynä ovat potilaan nivelen sisäiset ja myös nivelen ulkopuoliset muutokset, jotka eivät ole vielä aiheuttaneet pysyviä vaurioita eli artroosia. Kyseessä ovat ennen kaikkea nuoret potilaat, joiden elämää lonkkakipu häiritsee paljon. Mikäli diagnoosi ja hoito myöhästyvät, pysyvä artroottinen prosessi on valitettavasti väistämätön. Tavanomainen hoito – injektiot, lääkintävoimistelu ja tabletit – eivät auta mainitunlaisessa tapauksessa.

Sellaisia ihmisiä, joiden nuoruusiän pysyvä nivelrikko onnistuttaisiin pysäyttämään oikea-aikaisesti ja joiden nivelten tavanomainen toiminta pystyttäisiin palauttamaan, on todennäköisesti 20–30 vuodessa.

Tri Esko Kaartinen on Suomen johtava lonkan tähystyskirurgian suorittaja, joka tekee vastaavia leikkauksia vuosittain yli 50 – määrä, jota voidaan verrata maailman huippukirurgien työmäärään.

Tri Kaartinen on käynyt aikaisemminkin Virossa tekemässä vastaavia leikkauksia, mutta ne ovat olleet yksinkertaisempia nivelen sisäisiä leikkauksia. Tämänkertaisen vierailun aikana suoritettiin kolme lonkkanivelen tähystysleikkausta. Yksi leikkauksista oli täysin uutta tekniseltä tasoltaan ja laajuudeltaan: Arthrocare-yhtiön elastisia radiofrekvenssi-erikoisteriä käyttämällä suoritettiin sekä nivelen sisäinen lonkkanivelleikkaus että niin sanottu nivelen ulkopuolinen eli reisiluun kaulan liikaluun poistava leikkaus 17-vuotiaalle pojalle, joka ei ollut saanut urheilla enää puoleen vuoteen.

Yhteistyö Ortopeedia Arstid AS:n ja tri Kaartisen välillä on suunnitelmissa muuttaa säännölliseksi mainitunlaisia ongelmia ratkaistaessa. Seuraava vastaava tapahtuma järjestetään jo helmikuun lopussa.

Madis Rahu

Ortopeedia Arstid AS:n ortopedi

EASTS:n johtaja

...

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

This website uses Cookies to help us provide best customer experience. By using our website you agree to use cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close